خبرنگار_سراوان
فرماندار سراوان؛

رسانه ها مهمترین پل ارتباطی جامعه و حاکمیت هستند

درویش نارویی فرماندار سراوان گفت: رسانه ها مهمترین پل ارتباطی میان جامعه و حاکمیت هستند و باید واقعیت ها را برای برطرف کردن مشکلات مردم بیان کنند.
خبرنگار_چابهار
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار؛

خبرنگاران نقش بسزایی در توسعه چابهار دارند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: خبرنگاران به عنوان همکار و همگام با مسئولان در توسعه و آبادانی چابهار نقش بسزایی دارند.
photo_2017-08-10_01-41-21

فرمانداری که هم صبر ایوب و هم قناعت درویش را دارد

بخت یاری کرده بود تا از۳۶۵ روزسال یک روز که به نام روز خبرنگار مزین شده بود با سایر خبرنگاران حضور فرماندار فرهیخته ی چابهار مشرف شویم نشستی صمیمی به ...
روز خبرنگار

روز خبرنگار در شهرستان قصرقند به فراموشی سپرده شد

به گزارش هاتف; در تقویم جمهوری اسلامی ایران ۱۷ مرداد بعنوان روز شهادت محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی نامگذاری شده است که این روز در همه شهرهای کشور گرامی ...